Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022:

Στις 23-25 Σεπτεμβρίου 2022 θα λάβουν χώρα οι δεύτερες επαναληπτικές διαδικτυακές εξετάσεις για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέρος στην εξέταση όποιο χρονικό διάστημα εσείς επιλέξετε εντός αυτού του τριημέρου (από τις 23/9/2022, στις 00:01 έως τις 25/9/2022, στις 23:59), θα έχετε μόνο μία (1) προσπάθεια ολοκλήρωσης του εξεταστικού δοκιμίου (θα περιλαμβάνει 35 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σωστού-λάθους), η διάρκεια εξέτασης θα είναι 90 λεπτά και η επιτυχής προσπάθεια ορίζεται στο 60% (21 σωστές απαντήσεις στο σύνολο των 35 ερωτήσεων).

Οι επιτυχόντες θα λάβουν τη Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης  σε δεύτερο χρόνο.

 ΟΔΗΓΙΕΣ:

·     Θα εισέλθετε στην πλατφόρμα https://ermes.devweb.gr/

·     Θα κάνετε Log in με τους κωδικούς σας

·     Από το μενού «Τα Μαθήματά μου», θα επιλέξετε το «ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ»

·     Θα πατήσετε στο «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Β' ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

·     Θα πατήσετε στο «Προσπάθεια κουίζ τώρα»

·     Θα πατήσετε στο «Έναρξη Προσπάθειας»

·     Καλείστε να απαντήσετε και τις 35 ερωτήσεις, επιλέγοντας τη/τις σωστή/σωστές απαντήσεις και πατώντας «Επόμενη σελίδα» μπορείτε να μεταβαίνετε κάθε φορά στην επόμενη ερώτηση.

·     Έχετε την επιλογή να πηγαίνετε και σε προηγούμενες ερωτήσεις πατώντας «Προηγούμενη σελίδα»

·     Όταν θα έχετε απαντήσει και στις 35 ερωτήσεις, στην 35η ερώτηση πατήστε την επιλογή «Τέλος προσπάθειας»

·     Εμφανίζεται η σελίδα «Περίληψη προσπάθειας» όπου μπορείτε να δείτε την κατάσταση αποθήκευσης των απαντήσεών σας.

·     Στο τέλος αυτής της σελίδας, και προκειμένου να υποβάλλετε οριστικά τις απαντήσεις σας στο σύστημα, παρακαλώ πατήστε «Υποβολή όλων και τέλος»

·     Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί νέο παράθυρο όπου θα ζητείται η επιβεβαίωση της απόφασής για την τελική υποβολή. Μόλις υποβάλετε, δεν θα μπορείτε πλέον να αλλάξετε τις απαντήσεις σας για αυτήν την προσπάθεια. Πατήστε «Υποβολή όλων και τέλος» προκειμένου να υποβάλλετε οριστικά τις απαντήσεις σας στο σύστημα.

·     Όταν υποβάλλετε οριστικά τις απαντήσεις σας, θα εμφανιστεί το μήνυμα: «Συγχαρητήρια ολοκλήρωσες την εξέταση!», που σημαίνει ότι οι απαντήσεις σας υπεβλήθησαν επιτυχώς.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωρίζετε ότι ακόμα και εάν ξεπεράσετε τα 90 λεπτά, το σύστημα θα έχει σώσει μετά το πέρας της εξέτασης όσες απαντήσεις έχετε δώσεις μέχρι και την ολοκλήρωσή των 90 λεπτών.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«ERMES»: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ιατρών και άλλων Επαγγελματιών Υγείας στις Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας, Μεθοδολογία της Έρευνας, την Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, τον Στρατηγικό Προγραμματισμό και τις Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

Σχετικά με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Από τη συμμετοχή και παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, συνολικής διάρκειας έξι (6) εβδομάδων, αναμένεται να ωφεληθούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και εξειδικευμένη κατάρτιση, τόσο οι γιατροί, όσο και άλλοι επαγγελματίες υγείας στις Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας, τη Μεθοδολογία της Έρευνας, τη Κριτική Ανάγνωση της Βιβλιογραφίας, την Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας – Φαρμακοοικονομία, τον Στρατηγικό Προγραμματισμό και Πολιτική Υγείας και τις Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας.

Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε Γιατρούς, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας

Το υλικό επιμόρφωσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει:

  • Βίντεο video
  • Παρουσιάσεις/Ηλεκτρονικό υλικό ppt digital
  • Δραστηριότητες/Ασκήσεις/Κουίζ αυτοαξιολόγησης 
  • Weblinks 

Συντονισμός από:

Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Γλώσσα:

Ελληνικά

Φόρτος εργασίας:

Περίπου 6-8 ώρες την εβδομάδα

Τρόπος λήψης της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης:

Επιτυχής εξέταση σε ασκήσεις/ερωτήσεις αξιολόγησης