Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε

«ERMES»: Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ιατρών και άλλων Επαγγελματιών Υγείας στις Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας, Μεθοδολογία της Έρευνας, την Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας, τον Στρατηγικό Προγραμματισμό και τις Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

Σχετικά με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Από τη συμμετοχή και παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, συνολικής διάρκειας έξι (6) εβδομάδων, αναμένεται να ωφεληθούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και εξειδικευμένη κατάρτιση, τόσο οι γιατροί, όσο και άλλοι επαγγελματίες υγείας στις Βασικές Αρχές Επιδημιολογίας, τη Μεθοδολογία της Έρευνας, τη Κριτική Ανάγνωση της Βιβλιογραφίας, την Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας – Φαρμακοοικονομία, τον Στρατηγικό Προγραμματισμό και Πολιτική Υγείας και τις Βασικές Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας με έμφαση στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας.

Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε Γιατρούς, Νοσηλευτές, Φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες υγείας

Το υλικό επιμόρφωσης του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνει:

  • Βίντεο video
  • Παρουσιάσεις/Ηλεκτρονικό υλικό ppt digital
  • Δραστηριότητες/Ασκήσεις/Κουίζ αυτοαξιολόγησης 
  • Weblinks 

Συντονισμός από:

Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Γλώσσα:

Ελληνικά

Φόρτος εργασίας:

Περίπου 6-8 ώρες την εβδομάδα

Τρόπος λήψης της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης:

Επιτυχής εξέταση σε ασκήσεις/ερωτήσεις αξιολόγησης